Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Uroczystości związane ze świętem Wojsk Chemicznych

8 czerwca 2017

Mszą św. w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie 6 czerwca rozpoczęły się główne obchody Święta Wojsk Chemicznych. Uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii ks. płk Jan Domian, w asyście przybyłych ks. kapelanów:  ks. płk. Bolesława Lichnerowicza, ks. mjr. Krzysztofa Szustaka i ks. kpt. Grzegorza Bechty. Homilię okolicznościową wygłosił ks. mjr Krzysztof Szustak.

Na początku Eucharystii ks. Proboszcz przywitał uczestników Eucharystii i odczytał list od biskupa polowego Józefa Guzdka, w którym podziękował wszystkim za codzienny trud wykonywanej z pełnym poświęceniem służby oraz przekazał wyrazy szacunku, dar modlitwy i pasterskie błogosławieństwo.

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Szef zarządu obrony przed bronią masowego rażenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Jarosław Stocki, Dowódca V Pułku Wojsk Chemicznych w Tarnowskich Górach płk Bogdan Kula, Dowódca IV Pułku Wojsk Chemicznych w  Brodnicy płk Andrzej Żmuda, Dowódca 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych płk Bogusław Marek, Dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń kmdr Jacek Barański, Szef Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia płk Włodzimierz Wątor, żołnierze, pracownicy wojska, zaproszeni goście i poczty sztandarowe.

Dalsze Centralne obchody święta Wojsk Chemicznych odbyły się w klubie Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie płk  Jarosław Stocki złożył wszystkim życzenia z okazji ich święta, a zaproszeni goście uczestniczyli w seminarium naukowym, Na koniec zostały odczytane wyróżnienia i nagrody dla żołnierzy i pracowników wojska.

7 czerwca. odbyły się uroczystości związane ze świętem 4 Pułku Chemicznego w Brodnicy połączone z 50-leciem utworzenia struktur pułku. Poprzedziła je polowa Msza św., której przewodniczył ks. płk  Zenon Surma – Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy. W koncelebrze brali udział ? ks. prałat płk w st. sp. Bolesław Lichnerowicz, ks. mjr Krzysztof Szustak  kapelan Garnizonu Tarnowskie Góry, ks. kpt. Grzegorz Bechta  kapelan Garnizonu Śrem oraz ks. ppłk Piotr Wszelaki kapelan Garnizonu Brodnica.

Na wstępie ks płk Zenon Surma, odczytał list od biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka do uczestników spotkania, w których były zawarte słowa uznania, gratulacji i życzeń z okazji święta i 50-lecia sformowania 4. Pułku. Okolicznościowa homilię wygłosił ks. ppłk Piotr Wszelaki – ukazując znaczenie modlitwy i służby w aspekcie zadań i celów, które są na co dzień realizowane przez wojska chemiczne w kraju i bardzo często  po za jej granicami. Następnie odbył się uroczysty Apel, w trakcie którego zostały wręczone odznaczenia, awanse  przedefilowały pododdziały oraz sprzęt wojskowy. Druga część święta odbyła się w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy, gdzie Burmistrz wyróżnił najlepszych żołnierzy i pracowników jednostki. Uroczystość uświetnił występ chóru miejskiego.

Uroczystości związane z Świętem Wojsk Chemicznych w 6 batalionie chemicznym Sił Powietrznych w Śremie odbyły się w dniu 8 czerwca. Dowódca również docenił wysiłek i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej, przekazał gratulacje i życzenia, a następnie został odczytany okolicznościowy rozkaz o wyróżnieniach. Decyzją ks. bp. Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzka dowódca batalionu został odznaczony medalem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Apel zakończył się defiladą pododdziałów.

Katarzyna Pietrzykowska

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej