Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Historia i Patron

17 kwietnia 2017

RYS HISTORYCZNY

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym z przełomu XIX i XX wieku – dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia nowego kościoła.

Jest to budynek wolnostojący, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryty wysokim dwuspadowym dachem z pięcioma szczytami nakrytymi osobnymi dwuspadowymi daszkami z naczółkami. Na jednym z pięciu szczytów zwieńczonych kulami zamontowano ażurowy krzyż kuty w metalu.

Obraz Matki Boskiej Hetmanki

Wnętrze świątyni było wielokrotnie przebudowywane. Dla celów kultowych przywrócono otwory okienne półkoliste, zrekonstruowano pilastry dzielące ściany boczne, ozdobiono sztukaterią łączącą ściany z sufitem. Całkowitej przebudowie uległo prezbiterium urządzone na dawnej scenie widowiskowej, między innymi umieszczono w nim kolumny zwieńczone złoconymi kapitelami, nadając bardziej sakralny charakter temu miejscu. Bardzo interesująco rozwiązano ścianę głównego ołtarza. Umieszczono dużych rozmiarów krzyż z orłem oplatającym stopy Chrystusa oraz patrona parafii św. Jana z Dukli – przedstawionego w postawie adoracyjnej, a także złocony napis „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Wystrój prezbiterium projektował ks.Zbigniew Starczewski, autorem rzeźb jest Olgierd Sołtys z Tarnowa.
Parafia Wojskowa położona na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

W roku 2013 posługę proboszcza w Parafii zakończył ks. ppłk Krzysztof Górski COr, a jego obowiązki przejął ks. kmdr ppor Paweł Wójcik. Dnia 1 lipca 2016 r. dekretem Biskupa Polowego gen. bryg. dr Józefa Guzdka proboszczem Parafii Wojskowej w Śremie został ks. kpt. Grzegorz Bechta. W związku z misją ks. mjr Grzegorza Bechty w lipcu 2020 r. administratorem Parafii został ks. por. Błażej Woszczek.  W grudniu 2020 r. rolę administratora Parafii objął ks. ppor. Paweł Jaworski.

 

 

ŚW. JAN Z DUKLI

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał wyrobić w sobie właściwe spojrzenie na sprawy tego świata oraz uwrazliwić się na sprawy Boże. W 1434r. jako 20-letni młodzieniec wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych, gdzie pelnił różne odpowiedzialne funkcje. Był kaznodzieją i gwardianem w Krośnie oraz kustoszem kustodii ruskiej z siedzibą we Lwowie. Był zdolnym, głębokim i wrażliwym człowiekiem.
W 1463r. Jan przeszedł do obserwantów, tej gałęzi franciszkanów, których w Polsce nazwano bernardynami (od klasztoru krakowskiego pod wezwaniem św. Bernarda). Po krótkim pobycie w Poznaniu do końca życia przebywał w klasztorze we Lwowie.
Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i spowiednik. Z ogromną miłościa i cierpliwością sprawował sakrament pojednania. Nawet po utracie wzroku oraz cierpiąc na bezwład nóg, z wielkim oddaniem spełniał posługę kapłańską. Znany był z ukochania modlitwy liturgicznej. Zmarł 29 wrzesnia 1484r. we Lwowie i od razu otoczyła go cześć wiernych.

Witraż Św. Jana z Dukli

 

 

Szybko rozszerzył się jego kult i przeniknął do narodów sąsiednich. Pozostał on zawsze żywy, nigdy nie był przerwany, chociaż przechodził różne etapy. Za jego wstawiennictwiem liczni wierni doznawali wielkich łask. Również w naszych czasach odnotowuje się częste i poważne łaski.
W 1733r. papież Klemens XII dokonał beatyfikacji przez zatwierdzenie kultu „od niepamiętnych czasów”. Spełniając liczne prośby, w tym Sejmu Rzeczypospolitej i króla Augusta III Sasa, ten sam papież w 1739r. ogłosił go patronem Korony i Litwy. Relikwie św. Jana były przechowywane we Lwowie, później w Rzeszowie. Obecnie znajdują się w kościele oo. bernardynów w Dukli. Proces kanonizacyjny, zahamowany przez rozbiory, został wznowiony w 1948 i zakończony w 1995r.
Uroczystości kanonizacyjne św. Jana z Dukli odbyły się w Polsce w 1997r. w czasie kolejnej pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny.
Dzień Patrona Parafii Wojskowej w Śremie obchodzimy w liturgiczne wspomnienie tegoż świętego, dnia 8 lipca.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej