Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Święto Policji 2019 roku w Śremie ? 100. rocznica powołania

18 lipca 2019

18 lipca 2019 roku odbyły się jubileuszowe obchody Święta Policji w Śremie zorganizowane z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Policjanci i pracownicy śremskiego garnizonu bardzo uroczyście uczcili doniosłą i dla policyjnej formacji ważną rocznicę.

Sejm II Rzeczypospolitej Ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku powołał Policję Państwową. Minęło więc 100 lat od tego wydarzenia, jakże ważnego dla bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Policja w całym kraju uroczyście obchodzi ten piękny jubileusz. Tak też jest w Śremie.

Główne obchody święta i historycznego jubileuszu odbyły się w Śremie 18 lipca. O godz. 10.30 w Kościele Garnizonowym pw. Św. Jana z Dukli rozpoczęła się msza św. w intencji środowiska policyjnego, którą wspólnie poprowadzili: ks. prałat Marian Brucki Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Śremie, ks. mjr Grzegorz Bechta Proboszcz Parafii Garnizonowej pw. Św. Jana z Dulki, ks. Lech Otta Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. i ks. Henryk Szwanke Kapelan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i OSP w Śremie.

Po mszy, na czele z  Orkiestrą Dętą wszyscy przemaszerowaliśmy do Muzeum Śremskiego. Tam, o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość, która była centralnym punktem obchodów Święta Policji w Śremie, zorganizowanych pod patronatem honorowym Elżbiety Witek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Komendant Jądrzak, na wstępie uroczystej zbiórki, w swoim okolicznościowym przemówieniu odniósł się do faktów historycznych i szczegółowo omówił jak rodziła się Policja w Śremie i na terenie powiatu śremskiego. Przywoływał ważne daty i fakty, także dzień 16 sierpnia 1934 roku. Wówczas to została utworzona Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Śremie, do której zostały przyłączone Posterunki Policji Państwowej w Śremie, Dolsku, Kórniku, Książu Wielkopolskim i Mosinie, wyłączone z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Środzie Wielkopolskiej, a pierwszym Komendantem Powiatowym Policji Państwowej w Śremie został komisarz Józef Stupnicki. Komendant dziękował też za zrozumienie i pomoc władzom samorządowym i przedstawicielom innych instytucji. Złożył również serdeczne życzenia śremskim policjantom i pracownikom naszej Komendy dziękując za zaangażowanie i codzienny trud.

 Jak, co roku nasza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe. Tym razem, w związku z jubileuszem, było też wiele podziękowań i szereg osób zostało uhonorowanych za współpracę ze śremską Policją, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu śremskiego.

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę nadkomisarza Przemysława Mućkę.

– Na wniosek księdza majora Grzegorza Bechty z okazji 100-lecia Policji Biskup Polowy Wojska Polskiego generał brygady Józef Guzdek ? Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji uhonorował medalem ?W służbie Bogu i Ojczyźnie? młodszego inspektora Konrada Bartłomiejczaka i inspektora Sławomira Jądrzaka oraz medalem pamiątkowym w 100-lecie Biskupstwa Polowego Wojska Polskiego nadkomisarza Romana Bruss i aspiranta Piotra Grzelczyka.

– Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego z dnia 7 maja 2019 roku nadano Medal Krzyż Niepodległości klasy II: młodszemu inspektorowi Konradowi Bartłomiejczakowi, Sławomirowi Baszyńskiemu, nadkomisarzowi Romanowi Bruss, Danielowi Cicharskiemu, inspektorowi Sławomirowi Jądrzakowi i Pawłowi Posielskiemu.

– Za aktywność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i środowiska policyjnego nadano także Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów: sierżantowi sztabowemu Magdalenie Ciesielskiej, aspirantowi sztabowemu Sławomirowi Kaptur, komisarzowi Adamowi Kaźmierczakowi i starszemu sierżantowi Dariuszowi Patalasowi. Nadano również Brązowy Medal Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów: nadkomisarzowi Dariuszowi Ptak.

– Decyzją Kapituły Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji z dnia 30 marca 2019 roku za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji nadano Medal 100-lecia powstania Policji Państwowej: inspektorowi Sławomirowi Jądrzakowi i Krzysztofowi Patalasowi.

– Zarząd Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Uchwałą nr 5/PZ/2019 z dnia 2 marca 2019 roku nadał medal pamiątkowy 100-lecia Polskiej Policji: Sławomirowi Baszyńskiemu, księdzu majorowi Grzegorzowi Bechta, starszemu kapralowi Maciejowi Broniarz, Arkadiuszowi Bruss, Andrzejowi Bryl, Bartoszowi Bryl, Tomaszowi Bryl, Danielowi Cicharskiemu, Janowi Ludwiczak, Wojciechowi Marciniak, podkomisarzowi Piotrowi Nowackiemu, księdzu Lechowi Otta, Pawłowi Posielskiemu, Łukaszowi Szulc i Zdzisławowi Wawrzyniak.

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 33 policjantów: 2 w korpusie oficerów, 14 w korpusie aspirantów, 16 w korpusie podoficerów i 1 w korpusie szeregowych.

Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak oraz I Zastępca Komendanta mł. insp. Konrad Bartłomiejczak ufundowali medale pamiątkowe, aby w związku z naszym doniosłym jubileuszem złożyć symboliczne podziękowania za obecność i wsparcie, za działania na rzecz bezpieczeństwa, za partnerską współpracę i wspólne inicjatywy.

Oficjalną część uroczystej zbiórki zakończyły przemówienia zaproszonych gości. Na zakończenie uroczystości wystąpili artyści: Julia Bartkowiak i Jacek Golimowski. Po uroczystości jej uczestnicy zwiedzali specjalnie przygotowaną, okolicznościową wystawę i wpisywali się do Księgi Pamiątkowej.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej