Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Radość Bożego Narodzenia

24 grudnia 2020

Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęła Msza Święta – Pasterka odprawiona w naszym kościele 24 grudnia o godzinie 22:00. Uroczystość rozpoczął przemarsz do żłóbka z nowonarodzonym dzieciątkiem Jezus w trakcie którego zabrzmiała kolęda Wśród nocnej ciszy. W trakcie Liturgii Słowa usłyszeliśmy opis Narodzenia Chrystusa zawarty Ewangelii wg. św. Łukasza. Nowy kapelan – ks. ppor. Paweł JAWORSKI pełniący funkcję administratora naszej Parafii, który przewodniczył Mszy podkreślił symboliczny związek pomiędzy wigilijnym stołem w domu każdego z nas, przy którym odczytuje się ten sam fragment Ewangelii, Stołem Słowa, którym nazywamy Liturgię Słowa podczas każdej Mszy Świętej oraz Stołem Eucharystycznym. Na zakończenie ks. Paweł złożył wszystkim Parafianom i sympatykom naszej Parafii świąteczne życzenia oraz udzielił błogosławieństwa.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej