Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Ogłoszenia Parafialne

15 maja 2020

17.05.2020 r.
VI Niedziela Wielkanocy

 1. Informuję, że w związku z sytuacja epidemii obowiązuje ograniczona liczba uczestników na mszy św. w naszym kościele od 17.05 może wynosić 45 osób zgodnie co do powierzchni Kościoła. Każdy jednak musi mieć osłoniętą twarz.
 2. Zachęcam do korzystania z mediów, by w taki sposób uczestniczyć w mszy św. Ciągle obowiązuje dyspensa od mszy św. niedzielnej.
 3. Msze św. w kolejne niedziele maja (17.05; 24.05 i 31.05) w następującym porządku: 9:00; 10:30 i 11:10.
 4. Pragnę poinformować, że w porozumieniu z rodzicami dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. zostały ustalone terminy komunii w czerwcu. Komunie będą w małych grupkach podczas dodatkowych mszy św. Dlatego od czerwca nie będzie juz tej mszy św. o godz. 10:30, i będzie następujący porządek mszy: 9:00 i 11:00.
 5. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość ? dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi.
 6. W dzisiejszą niedzielę radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
 7. W dniu 18 maja przypada 23 rocznica moich święceń kapłańskich, proszę w tym dniu o modlitwę.
 8. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie na końcu mszy św. odmawiamy litanię do Matki Najświętszej. Starajmy się też modlić w naszych domach polecając tak wiele spraw osobistych, rodzinnych i narodowych, a także prośmy o ustanie epidemii.
 9. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 10. Możliwość spowiedzi w kaplicy Matki Bożej.
 11. Kancelaria parafialna czynna jest po każdej mszy św. W razie wszelkich spraw proszę o kontakt telefoniczny, także w jakiej potrzebie pomocy czy zwykłej rozmowy 519 039 198.
 12. Wszystkim dziękuję za wszelką pomoc, za złożone ofiary, życzliwość, modlitwę ? Bóg zapłać.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej