Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Ogłoszenia Parafialne

11 listopada 2018

11.11.2018 r.

XXXII Niedziela Zwykła 

  1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.
  2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
  3. Dziś ta szczególna rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę Polskę niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. Weźmy udział w tym wyjątkowym święcie narodowym. Główna Msza św. u nas o 11:00 z asystą wojskową, władzami, harcerzami, stowarzyszeniami, kombatantami. Po tej Mszy św. nastąpi przejście na cmentarz a następnie na Rynek, gdzie uroczyście odśpiewamy Hymn Państwowy.
  4. Codziennie przez cały listopad na końcu mszy św. we wspólnej modlitwie polecamy Bogu tych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.
  5. Wszystkim dziękuję za wszelką pomoc, życzliwość, modlitwę ? Bóg zapłać.
  6. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.
  7. W tym tygodniu w liturgii przypada:
  • W poniedziałek ? wspomnienie św. Jozafata
  • We wtorek ? wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
  • W sobotę ? wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej