Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

„Odszedł Pasterz nasz…” – Wielki Piątek

2 kwietnia 2010

Jedyny dzień, w którym kościół nie sprawuje Eucharystii. O godz. 18:00 odbyła się Liturgia Wielkiego Piątku. Odczytany został opis Męki Pańskiej. Po homilii nastąpiła uroczysta Modlitwa powszechna, a następnie odsłonięcie Krzyża i adoracja przez Kapłana i Służbę Liturgiczną. Potem krzyż został odniesiony na miejsce adoracji i rozpoczęła się Komunia Święta. Na zakończenie liturgii, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do grobu Pańskiego. Najświętszy Sakrament został wystawiony do adoracji do godziny 22:00. W trakcie adoracji, o godzinie 21:37 – godzinie śmierci Papieża odmówiliśmy dziesiątkę Różańca św. i odśpiewaliśmy Któryś za nas cierpiał rany, by wspomnieć 5 rocznicę śmierci naszego Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej