Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Odsłonięcie tablicy Jubileuszu 100-lecia Biskupstwa Polowego Wojska Polskiego i odznaczenie dowódców

16 grudnia 2018

Tegoroczny Adwent dla diecezji wojskowej jest wyjątkowy. Rozpoczyna bowiem jubileusz setnej rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce. W niedzielę 16 grudnia 2018 r. w naszym kościele garnizonowym została uroczyście odsłonięta przez dowódców naszych jednostek i poświęcona przez ks. proboszcza i kapelan tablica, która będzie przypominać datę 5 lutego 1919 roku. Wtedy to papież Benedykt XV powołał pierwszego biskupa polowego Wojsk Polskich Stanisława Galla.

?Tablica jubileuszowa pobudza do wdzięczności wobec biskupów polowych, księży kapelanów, całej społeczności mundurowej, rodzin, pracowników szczególnie naszego Garnizonu Śrem, którzy na przestrzeni stu lat służyli Bogu i Ojczyźnie.

Ale jest też wyrazem wspólnej troski o dzisiejsze duszpasterstwo wojskowe w którym wspólnie podejmujmy wysiłek i życzliwą współpracę wokół najważniejszego celu, jakim jest dobro każdego żołnierza, niepodległość i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny? (Z listu Biskupa Polowego WP Józefa Guzka na I Niedzielę Adwentu 2018 r.). 

Na końcu Mszy św. z racji tego jubileusz specjalnym medalem W Służbie Bogu i Ojczyźnie zostali odznaczeni  ? Dowódca Garnizonu i jednocześnie dowódca 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych ppłk Zbigniew Roszak, dowódca 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych ppłk Bogusław Marek, Zastępca dowódcy 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych mjr Daniel Dąbek oraz Pan Sławomir Baszyński ? członek Bractwa Kurkowego, który wspiera wspólnotę parafialną.

Poczet sztandarowy i posterunek wystawił 6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych, posługę liturgiczna zabezpieczył batalion obrony terytorialnej a oprawę muzyczną wykonał Zespół Parafialny Verset.

————————————–

Z okazji roku jubileuszu 100-lecia Biskupstwa Polowego w Polsce Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu, który można uzyskać za nawiedzenie (niektórych Kościołów wojskowych) Katedry Polowej, Bazyliki Mniejszej we Wrocławiu, Kościoła garnizonowego w Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gdyni, Łodzi i Skierniewicach.

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalnego i oderwanie od wszelkiego grzechu, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się wiernemu, który w trakcie trwania roku jubileuszowego (2.12.2018-24.11.2019) nawiedzi pobożnie wskazane powyżej kościoły w wybranym przez siebie dniu i tam weźmie udział w świętych obrzędach, albo przynajmniej będą modlić się do Boga w intencji dochowania przez Polskę wierności Jej chrześcijańskiemu powołaniu, powołań kapłańskich i zakonnych oraz w obronie instytucji rodziny chrześcijańskiej, a na zakończenie odmówi Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, a także modlitwę do Bożej Rodzicielki Maryi.

Chorzy oraz ci, którzy nie mogą nawiedzić wskazanych kościołów mogą uzyskać ten odpust zupełny, jeśli oderwą się od jakiekolwiek grzechu z intencją wypełnienia trzech wyżej wymienionych warunków, duchowo się złączą z obrzędami sprawowanymi w Kościołach Jubileuszowych ofiarując swoje prośby i cierpienia Miłosiernemu Bogu.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej