Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Konferencja historyczna w Śremie

24 maja 2018

24.05.2018 r. Odbyła się konferencja historyczna: ?Wczoraj i dziś ? w 100 leciu Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 20 lat Kościoła Garnizonowego w Śremie?.

Konferencja była kolejnym etapem Jubileuszu Kościoła Garnizonowego w Śremie, ale także uczczeniem 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Patronatem honorowym Konferencję i Jubileusz objęli: Ks. Bp. Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman, Starosta Śremski Zenon Jahns, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.

Organizatorem był ks. mjr Grzegorz Bechta ? proboszcz i kapelan Garnizonu Śrem                 a współorganizatorem Dowódca Garnizonu ppłk Zbigniew Roszak.  

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne:

?Droga do Niepodległości?

 1. Wkład Kościoła w tworzenie się polskiej państwowości w latach 1918 ? 1919 ? ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec ? Uniwersytet Rzeszowski
 2. Droga do Niepodległości ? starosta Zenon Jahns
 3. Niepodległość na terenie Gminy Śrem ? burmistrz Adam Lewandowski
 4. Tu się wszystko zaczęło ? Jarocińskie koszary w historii Powstania Wielkopolskiego – Adam Nowak ? żołnierz z 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk ? pasjonat historii
 5. Wybrani wikariusze w parafii śremskiej w okresie od pruskiego kulturkampfu do powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości 1873-1919 – Krzysztof Budzyń

 ?Z historii jednostek wojskowych?

 1. 6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych ? wczoraj i dziś ? dowódca ? ppłk Zbigniew Roszak
 2. Sformowanie i dzień dzisiejszy 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych ? dowódca ppłk Bogusław Marek
 3. 16 jarociński batalion remontu lotnisk ? historia i tradycja ? dowódca ppłk Jarosław Grzesznik

?Rola Kościoła w wojsku?

 1. Duszpasterstwo wojskowe w 100 letniej historii ? ks. dr ppłk Tomasz Skupień, proboszcz i kapelan Garnizonu Inowrocław
 2. Parafia Garnizonowa w Śremie wraz z rejonami duszpasterskimi w Garnizonach Śrem, Jarocin i Leszno ? ks. mjr Grzegorz Bechta
 3. Początki Parafii i Kościoła Garnizonowego w Śremie ? wspomnienia pierwszego proboszcza ks. ppłk rez. Krzysztofa Górskiego

Na konferencję została wydana publikacja: ?Zarys historii Kościoła Garnizonowego pw. Św. Jana z Dukli w Śremie i duszpasterstwa wojskowego? autorstwa ks. mjr Grzegorza Bechty. Kolejna publikacja zostanie wydana z referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Tekst: ks. mjr Grzegorz Bechta

Zdjęcia: Magdalena Krajczyńska

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej