Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

Akcji oddawania krwi w Garnizonie Śrem

7 czerwca 2019

7 czerwca  2019 r. odbyła się wspólna akcji oddawania krwi w Garnizonie Śrem.

Wspólna akcja oddawania krwi, żołnierzy i policjantów oraz pracowników tych służb odbyła się w Śremie, gdzie przy Komendzie Powiatowej Policji stanął mobilny punkt poboru Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. 

Koordynatorem akacji z ramie policji był asp. Piotr Grzelczyk ? zasłużony krwiodawca.

W akcji uczestniczyli oprócz policjantów żołnierze zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK Garnizonu Śrem im. Powstańców Wielkopolskich wraz z inicjatorem i prezesem ks. mjr Grzegorzem Bechtą. Klub zaczął działalność na początku tego roku i jest to pierwsza wspólna akcja w ramach akcji ogólnopolskiej pod hasłem ?Spokrewnieni służbą? . W akcji uczestniczyło 38 osób z czego 15 to żołnierze i pracownicy z jednostek wojskowych              w Śremie. Oddano łącznie 13,05 litrów krwi.

Następna edycja planowana jest na 23 września przy jednostce wojskowej w Śremie.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej