Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

75 rocznica sfromowania 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych

16 maja 2019

Uroczysty apel z okazji 75 rocznicy sformowania 6  batalionu dowodzenia Sił Powietrznych  poprzedziła  Msza Święta odprawiona przez ks. mjr Grzegorza Bechtę – Kapelana Śremskiego Garnizonu oraz ks. ppłk rez. Krzysztofa Górskiego. W obchodach udział wzięły pododdziały reprezentujące jednostki stacjonujące w Garnizonie Śrem.  Nie zabrakło byłych dowódców, przedstawicieli współpracujących jednostek wojskowych, klas mundurowych i organizacji z którymi batalion prowadzi owocną współpracę w ramach podpisanych porozumień. Dowódcą uroczystości był szef sztabu batalionu.

W części oficjalnej wyróżniającym się żołnierzom batalionu  zostały wręczone  listy  gratulacyjne. Podczas uroczystego apelu wręczono również przyznane odznaki pamiątkowe żołnierzom, których postawa i osiągnięcia służbowe przyczyniły się do budowania dobrego imienia 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych. Listy gratulacyjne oraz odznaki pamiątkowe wręczyli: Dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ oraz Dowódca 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych. W dowód szacunku i uznania z podziękowaniem za dotychczasową współpracę wręczono Dowódcom jednostek współpracujących, władzom samorządowym, byłym dowódcom jednostki, kapelanom oraz wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom RON pamiątkowe statuetki.

Po defiladzie pododdziałów, zgromadzeni goście mogli obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje. Można było zobaczyć jak na co dzień funkcjonuje batalion dowodzenia. Każdy mógł zapoznać się ze sprzętem wystawionym w ramach wystawy statycznej, niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na przylot śmigłowca W ? 3 SOKÓŁ z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, który miał uświetnić naszą uroczystość. Dzień otwartych koszar zakończył tradycyjnie poczęstunek tradycyjną żołnierską grochówką. Święto 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych to wspaniała okazja do zacieśniania relacji jakie wiążą Jednostkę Wojkową ze środowiskiem cywilnym. Promocja Polskich Sił Zbrojnych podczas dni otwartych to inwestycja w przyszłość, skierowana do młodych i ambitnych ludzi, którzy być może podczas święta batalionu podjęli decyzję by w przyszłości założyć mundur Polskiego Żołnierza.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej