Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

31.03.2017 r. Święto 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych w Śremie

31 marca 2017

W dniu 31.03.2017 r. 6. batalion chemiczny Sił Powietrznych obchodził 6. rocznicę powstania.

Obchody uroczystości związane z powstaniem 6. batalionu chemicznego Sił Powietrznych rozpoczęły się w Klubie Garnizonowym od wspólnego spotkania Dowódcy ppłk Bogusława Marka z żołnierzami i pracownikami wojska.

Następnie w Kościele Garnizonowym ks. kpt. Grzegorz Bechta odprawił uroczystą mszę świętą w intencji żołnierzy i pracowników batalionu. Podczas mszy świętej odsłonięta została odznaka pamiątkowa 6. bchem SP. Na końcu Mszy św. zostało odczytane przesłanie Ks. Bp. Polowego WP do dowódcy i uczestników uroczystości.

Po mszy świętej na placu apelowym jednostki odbył się uroczysty apel. Obchody uroczystości związanych z powstaniem 6. batalionu chemicznego SP były okazją do wyróżnienia żołnierzy oraz pracowników wojska oraz do wręczenia odznaczeń pamiątkowych i aktów mianowania na kolejny stopień wojskowy. Dowódca, ppłk Bogusław Marek, podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za trud i zaangażowanie w realizację zadań służbowych.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele władz mundurowych, władz samorządu oraz dyrektorzy i uczniowie szkół współpracujących z jednostką.

Muzyczną oprawę w obchodach święta batalionu zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej