Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

20 rocznica poświęcenia Kościoła Garnizonowego

16 września 2018

W dniu 16 września 2018 r. o godz. 11:00 odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen bryg Józefa Guzdka z okazji 20 rocznicy poświęcenia kościoła Garnizonowego w Śremie.

W roku wielkich rocznic: Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego wpisuje się w historię, ta rocznica 20 ? lecie poświęcenia Kościoła Garnizonowego w Śremie.

Przygotowaniem do tego wydarzenia były rekolekcje i konferencja historyczna.

Wraz z księdzem Biskupem mszę św. dziękczynną sprawowali ks. mjr Grzegorz Bechta ? obecny proboszcz, ks. ppłk rez. Krzysztof Górski ? pierwszy proboszcz, miał być też ks. mjr Paweł Wójcik – ale ze względów duszpasterskich nie mógł uczestniczyć. Obecni byli księża kapelani z Parafii wojskowych w Poznaniu, Inowrocławiu, Brodnicy, oraz księża proboszczowie z Parafii w Śremie ks. Dziekan Marian Brucki, ks. Andrzej Zieliński, ks. Ryszard Adamczak, ks. Mariusz Matecki i pozostali kapłani oraz ks. ppor. Mateusz Kubiak kapelan WOT-u.

W uroczystości wzięli udział: przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Starosta Śremski    i Burmistrza Śremu wraz z małżonkami. Dowódcy jednostek: 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie, 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych w Śremie, 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk, 3 dywizjonu przeciwlotniczego z Leszna, 19 samodzielnego oddziału geograficznego z Leszna, Komendant Regionalnego Centrum Informatyki z Bydgoszczy, przedstawiciel dowódcy pułku chemicznego z Brodnicy, dowódca batalionu wojsk obrony terytorialnej w Śremie, żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej, komendanci służb mundurowych miasta, Bractwo Kurkowe, darczyńcy, chór Moniuszko ze Śremu, parafialny zespół muzyczny, Róża Różańcowa.

Na końcu Mszy św. Ks. Biskup odznaczył medalem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki: Wiesława Skrzypczaka, Zbigniewa Czerybę, Czesława Laskę, Ireneusza Michalaka i Leszka Wawrzynowiecza.

We wstępie ks. Grzegorz powiedział o dobrym nasieniu, które zaowocowało wielkim dziełem. Ks. Krzysztof jako pierwszy proboszcz z dowódcą i grupą ludzi zasiał owoc wspólnoty z której zrodził się też i Kościół, ks. Paweł Wójcik podlewał a ks. Grzegorz Bechta pielęgnuje.

Krótki rys historyczny

Ks. Krzysztofa Górskiego, który z dniem 1 marca 1992 r. został powołany na kapelana pomocniczego w Ordynariacie Polowym WP, a od 13 września 1994 r. skierowany został przez Biskupa Polowego Leszka Sławoja Głódzia do pracy w wojsku jako kapelan zawodowy Garnizonu Śrem i Rawicz. Od samego początku zaangażował się bardzo mocno w życie jednostki oraz społeczności Śremu.

W dniu 25 kwietnia 1995 r. po porozumieniu z dowódcą płk dypl. Lechosławem Buchnajzerem ks. Krzysztof uroczyście otwiera Izbę Modlitwy na terenie jednostki, a przy niej kancelaria kapelana.

W dniach 11?13 lutego 1997 r. odbyło się Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Garnizonie Śrem. Nawiedzenie to stałą się inspiracją do podjęcia starań o znalezienie miejsca na Kościół Garnizonowy, gdyż wspólnota mundurowa jednoczyła się coraz bardziej i rozrastała. Odczuwała też potrzebę swojej parafii i kościoła.

08.12.1997 r. odbyła się uroczystość inauguracji parafii wojskowej w Śremie. Miejscem tego wydarzenia był Kościół NSJ na Jeziorach, gdzie podczas Msza św. odczytano dekret Biskupa Polowego o powstaniu piątej parafii personalnej ? wojskowej w Śremie.

05.01.1998 ? odbyło się spotkanie robocze z dowódcą jednostki i inżynierami w Śremie w celu opracowania planu modernizacji i adaptacji dotychczasowej sali kinowej w śremskich koszarach ? od wielu lat nieczynnej ? na kaplicę lub kościół dla Parafii Wojskowej

Na przełomie lutego i marca 1998 rozpoczęto prace adaptacyjne i budowlane w przyszłym kościele.

18.08.1998 r. o godz.: 12:00 miał miejsce odbiór techniczny kościoła garnizonowego w Śremie, którego dokonała pani konserwator wojewódzki z Poznania, w obecności władz wojskowych i lokalnych. Pani konserwator była zachwycona prezbiterium i gratulowała dokonanego dzieła. Wystrój wnętrza Kościoła zaprojektował Ks. Zbigniewa Starczewskiego ? ówczesny przełożony Świętogórskiej wspólnoty Księży Filipinów oraz prof. Jerzy Nowosielski. Natomiast wykonawcą był Olgierd Sołtys z Tarnowa.

20 września 1998 r. Biskup Polowy WP gen. dyw. dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia nowego kościoła.

Z chwilą utworzenie parafii i poświęcenia kościoła wspólnota otrzymała wspaniałego patrona i orędownika św. Jana z Dukli. Choć w Wielkopolsce nieznany, to święty orędownik dla tych, którzy będą zwracać się przez Jego wstawiennictwo o potrzebne łaski do Boga mogą wiele otrzymać szczególnie osoby chore otrzymują uzdrowienie z rozmaitych dolegliwości. Do grobu św. Jana z Dukli we Lwowie pielgrzymowali królowie, a kapelani z zakonu bernardyńskiego wzięli go za patrona wojskowego. Za Jego wstawiennictwem podczas różnych najazdów Lwów kilka razy był cudownie obroniony.

Dziś ten patron jest orędownikiem na ziemi wielkopolskiej we wspólnocie mundurowej, przewodnikiem w drodze do Boga. Warto zatem wołać do Niego.

Modlitwa do świętego Jana z Dukli

Święty Janie z Dukli, z ufnością zwracamy się do ciebie w naszych potrzebach za przykładem naszych ojców, którzy szczerze ufali twoim modlitwom i twemu wstawiennictwu u Boga i zawsze byli wysłuchani. Bądź naszym Orędownikiem, swoją modlitwą wstawiaj się za nami do Boga, aby nasza Ojczyzna mogła żyć w pokoju, a my wszyscy byśmy zawsze wiernie trwali przy Bogu. Upraszaj nam u Boga przebaczenie naszych grzechów i zdrowie duszy, a także zdrowie ciała i uleczenie z chorób. Ufamy, że za twoją przyczyną Bóg udzieli nam wszystkich potrzebnych łask. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej