Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

19.03.2017 – Podróż historyczno-wojskowa

19 marca 2017

Dnia 19 marca br. żołnierze 6. bchem SP udali się w podróż historyczno-wojskową do Warszawy.

Pierwszym etapem naszej podróży było zwiedzania muzeum Powstania Warszawskiego, które jest hołdem dla mieszkańców Warszawy, dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolna Polskę w roku 1944. Podczas oglądania ekspozycji muzealnych usytuowanych na trzech kondygnacjach mogliśmy w sposób szczegółowy przybliżyć sobie poszczególne etapy Powstania pokazane z perspektywy osób, które w nim walczyły. Następnie udaliśmy się do Katedry Polowej WP, by uczestniczyć wspólnie z naszym księdzem kapelanem kpt. Grzegorz BECHTĄ we Mszy Świętej, po której mieliśmy okazję spotkać się z Jego Ekscelencją ks. bp Józefem GUZDKIEM. Podczas krótkiej audiencji dowódca batalionu ppłk Bogusław MAREK wraz z księdzem kapelanem złożyli biskupowi polowemu w imieniu całego stanu osobowego 6. Bchem SP życzenia imieninowe i przekazali na ręce Jego Ekscelencji drobne upominki. Na zakończenie spotkania Biskup udzielił wszystkim Bożego Błogosławieństwa. Po czym całą grupą przeszliśmy do Muzeum Ordynariatu Polowego WP, które jest bezpośrednio połączone z przestrzenią Katedry Polowej WP, gdzie ks. kpt. Grzegorz BECHTA pokrótce przybliżył nam historię tego miejsca i znajdujących się w nim eksponatów.

Katarzyna Pietrzykowska

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej