Ordynariat Polowy WP

Parafia Wojskowa pw. Św. Jana z Dukli w Śremie

Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP Ordynariat Polowy WP
Parafia pw. św. Jana z Dukli w Śremie

ul. Sikorskiego 2, 63-100 ŚREM
Nr konta: 56 9084 0003 2002 0000 2016 0001

Proboszcz Parafii
tel.: 261 524 710
tel. kom.: 519 039 198

Msze Św.

Niedziela: 9:00, 11:00
Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota: 17:00
Czwartek: 8:00
Kancelaria parafialna
czynna po każdej Mszy św.

Ordynariat Polowy WP

18.10.2017 Obchody Święta Łączności i Informatyki

18 października 2017

Dnia 18 października 2017 r. w 6 batalionie dowodzenia Sił Powietrznych przeprowadzony został uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki. W trakcie przemówienia Dowódca batalionu ppłk Zbigniew Roszak złożył życzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska, podkreślając, iż sukces batalionu spoczywa w rękach całej obsady etatowej, zarówno żołnierzy ze stanowisk logistycznych i zabezpieczających jak i pracowników cywilnych, dlatego święto to nie jest jedynie świętem łącznościowców, ale całego stanu osobowego batalionu dowodzenia.

W części okolicznościowej uroczystości odczytany został rozkaz Dowódcy o wyróżnieniach. Przed front szyku wystąpili również żołnierze wyróżnieni za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

Malwina Wiciak

Historia

Kościół powstał w zaadaptowanym budynku pochodzącym zprzełomu XIX iXX wieku - dawniej ujeżdżalni. Po II wojnie światowej w budynku tym mieściła się sala widowiskowo-kinowa. Prace adaptacyjne trwały od 11 lutego 1998r. do 30 czerwca 1998r. 20 września 1998r. Biskup Polowy WP gen.dyw.dr Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu poświęcenia...

Czytaj więcej

Patron

Św. Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej okolo 1414r. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni. Św. Jan oddalił się od codziennych zajec. Przez modlitwę i samotność chciał...

Czytaj więcej

Ordynariat Polowy - Śrem

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych...

Czytaj więcej